Kontakty

pracovná pozícia Titul, meno a priezvisko pevná linka + mobil IP číslo pevná linka e-mailová adresa
riaditeľka Mgr. Andrea Matisová 055/729 52 55  0918 879 208 955101 055/2433011 riaditel.uralska@ded.gov.sk
vedúci úseku starostlivosti o deti
Mgr. Marcela Chromčová 0905/721 976  – veducivychovy.uralska@ded.gov.sk
vedúci úseku Centra podpory profesionálnych rodín Mgr. Eva Kmecová 0905/721769 955103 055/2433013 koordinatorcppr.uralska@ded.gov.sk
sociálny pracovník Mgr. Miroslava Gardoňová 955103 055/2433013 socialnypracovnik3.uralska@ded.gov.sk
špeciálny pedagóg Mgr. Miroslava Žuffová 955102 055/2433012 specialnypedagog.uralska@ded.gov.sk
psychológ Mgr. Stanislava Hučková 955102 055/2433012 psycholog.uralska@ded.gov.sk
psychológ Mgr. Mária Hodorová 955102 055/2433012 psycholog2.uralska@ded.gov.sk
psychológ Mgr. Jana Martičková 955103 055/2433013 psycholog3.uralska@ded.gov.sk
sociálny pracovník Mgr. Jana Kvasková 955104 055/2433014 socialnypracovnik2@ded.gov.sk
sociálny pracovník     955103 055/2433013 socialnypracovnik3@ded.gov.sk
vedúci ekonomického úseku Ing. Jana Funderáková 0915/959 426 955102 055/2433012 ekonom.uralska@ded.gov.sk
účtovník Mgr. Martina Falatová   955102 055/2433012 uctovnik.uralska@ded.gov.sk
mzdový účtovník, pokladňa Anna Onufráková 055/674 49 19 pam.uralska@ded.gov.sk